foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động trọng tâm trong nhiều hoạt động của Khoa sư phạm và các Tổ chuyên môn của trường Đại học Hà Tĩnh. Nhằm trao đổi, chia sẻ những học thuật, kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Đây là một hoạt động được giảng viên trong Khoa tham gia rất tích cực, nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả.

10 2021 C Nga 1

TS Nguyễn Văn Loan - Tổ trưởng đánh giá và triển khai các hoạt động của tổ

Theo kế hoạch, chiều ngày 16/10/2021, dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Loan - Tổ trưởng tổ Ngữ Văn - Năng khiếu đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên môn. Tham gia buổi sinh hoạt có TS. Lê Văn An - Phó trưởng khoa và 10 giảng viên trong tổ cùng tham dự.

Tại buổi sinh hoạt, ngoài việc tổng kết, đánh giá các hoạt động trong tháng 9/2021 vừa qua; ra soát lại việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của tổ; công tác trở lại trường để dạy và học trực tiếp của giảng viên và sinh viên thì các thành viên trong tổ đã được nghe thạc sĩ Hoàng Thị Tố Nga báo cáo về chuyên đề “Dải yếm trong văn hóa của người Việt Nam”.

10 2021 C Nga 2

Thạc sĩ Hoàng Thị Tố Nga báo cáo chuyên đề

Trong phần báo cáo chuyên đề, thạc sĩ Hoàng Thị Tố Nga đã trình bày về các nội dung cơ bản như sau:

  • Dải yếm - trong văn hóa mặc của người Việt Nam
  • Dải yếm - Biểu tượng đẹp trong ca dao tình yêu
  • Cảm nhận về hình ảnh “yếm rách” trong bài hát “Thương lắm tóc dài ơi” của nhạc sĩ phú Quang

 10 2021 C Nga 3 

Các đồng chí trong tổ chuyên môn đang thảo luận sôi nổi

Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí giảng viên trong tổ đã thảo luận sôi nổi và nhất trí với các luận điểm mà tác giả đưa ra. TS. Lê Văn An - Phó trưởng khoa Sư phạm đã đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả buổi sinh hoạt chuyên môn của Tổ Bộ môn.